PLATSTYPER

Gård/kvarter och dylikt.

Detaljer som stenmurar, träd etc tecknas med.

Stadsdelar och mindre städer.

Alla hus, gator och cykelbanor tecknas.

Större stad, landskap eller land.

Alla större vägar och leder tecknas.

Kartorna tecknas med penna, gata för gata, hus för hus. Inget område är för stort eller för litet för att tecknas upp.

Beroende på hur stort område du önskar på din karta så varierar detaljrikedommen.

De minsta platserna, så som en gård, ett kvarter eller liknande tecknas med en mängd fler detaljer än de större områdena. T.ex.träd, stenmurar och åkergränser finns då med på kartan. 

Nästa storlek är stadsdelar och mindre städer. Väljer du ett sådant område så finner du alla hus, gator och cykelbanor på kartan.

Väljer du en större stad, landskap eller land  finns alla större vägar och leder med. Ingen plats är för stor. Det som varierar är hur små vägar som är möjliga att teckna.