SPECIALBESTÄLLNING

Gård/kvarter och dylikt.

Detaljer som stenmurar, träd etc tecknas med.

Stadsdelar och mindre städer.

Alla hus, gator och cykelbanor tecknas.

Större stad, landskap, stat eller land

Från alla vägar till större leder tecknas.

Ju mindre område du önskar desto mer detaljer tecknas med.

BESTÄLLNINGSFORMULÄR